4. De slimste spreekt!

4. De slimste spreekt!

De slimste zwijgt. Laat me even teruggaan naar mijn jonge jaren. Heel even.Ik heb een jongere zus. Broer en zus verschillen wel eens van mening en uiten zo’n meningsverschil ook wel eens luidop, soms luidkeels. Om een einde te maken aan de ‘vijandelijkheden’ die, in...