Geluk na zelfmoord
is mogelijk.

Daarvan ben ik het levende bewijs.

Er is iets vreemds. Hoe harder de klap, hoe meer ik wil bewijzen dat ik het leven wel nog aankan, dat mijn levenslust niet klein te krijgen is, dat ik blijf dromen en zal blijven vechten om ultiem geluk te bereiken.

Zo leefde ik mijn leven na de meest verwoestende klap uit mijn geschiedenis, de zelfmoord van mijn vader op 3 januari 1997.

Maar daarin schuilt net de valkuil voor het ware geluk.

Het is niet voldoende om te doen alsof je de verwoesting aankan, niet voldoende om na zo’n beproeving met rechte rug door te gaan.

Buitenstaanders noemen dit kracht, maar dat is slechts de illusie van kracht.

Pas twintig jaar na de feiten ging ik de juiste strijd aan, de strijd tegen dat allesoverheersende trauma in mezelf.

Ik wilde zó graag weer voluit leven, vrij van pijn, angst en zorgen. Ik durfde eindelijk het noodzakelijke rouwproces aanvatten. Het verwerkingsproces was tergend zwaar, daar hoef ik geen doekjes om te winden. Enkel een nabestaande kent de ontzaglijke eindeloosheid van rouwen om een onnatuurlijke dood. En uitgestelde rouw maakt het proces extra zwaar. Maar ik zette door. Omdat ik zo graag gelukkig wilde zijn. Ik doorprikte elke angst. Keek elke demon recht in de ogen. Ik heb mijn diep verborgen verdriet geleidelijk naar de oppervlakte gestuwd. Ik heb mijn verwerking stap voor stap aangepakt. 

Ik vond mezelf terug. Het grootste geschenk dat we voor onszelf kunnen wensen.

Heb ik alles verwerkt?

Na een tergend lang verwerkingsproces, dacht ik werkelijk dat ik alles verwerkt had. 

Omdat ik er nu wel kan over praten.

Omdat ik aan mijn vader kan denken vanuit mooie herinneringen.

Omdat ik mijn verhaal kan vertellen aan anderen.

Maar zeggen dat ik werkelijk álles verwerkt heb, zou niet oprecht zijn.

Omdat ik vrees dat wij, nabestaanden, zoiets tragisch nooit volledig kunnen achter ons laten. 

Omdat we nooit meer kunnen zijn wie we waren vóór ons grote verlies.

Maar net daarin ligt een opportuniteit verborgen.

We krijgen de kans om voluit die nieuwe persoon zijn.

Wij kunnen bewust de keuze maken om voluit ín ons nieuwe leven te stappen.

Ik ben die nieuwe persoon geworden.

Ik erken de pijn en duw het verdriet niet langer weg.

Ik heb geleerd mijn verleden te omarmen en te accepteren dat het zo gelopen is.

Omdat strijden tegen dat verleden niets oplevert.

Integendeel, blijven vechten creëert méér chaos, méér stress, méér tegenslag.

Eenmaal we accepteren wat er gebeurd is, kunnen we eindelijk verder met ons eigen leven.

We laten de keuze van een ander niet langer ons eigen levensgeluk bepalen.

Wij staan aan het roer van ons eigen leven.

Ik begrijp nu de onschatbare waarde van mijn lange zoektocht naar mezelf.

Nu kan ik jou helpen om bewust de keuze voor geluk te maken. 

Omdat geluk jouw levensrecht is!

Hoe realiseer ik mijn missie?

Weg met het taboe.

Ik maak zelfmoord bespreekbaar.

Omdat wij als nabestaanden vaak niet weten hoe we uit deze hel kunnen kruipen.

Maar ook omdat mensen uit onze omgeving vaak niet weten hoe ze met ons om moeten gaan.

Met meer inzicht in deze problematiek kan elk van ons een beter mens worden voor onze medemens.

Welkom in mijn verhaal.

Ik wil mijn verhaal delen met jou. 

Puur en authentiek. Niets en niemand ontziend. Zeker mezelf niet. 

Om je te laten voelen dat je niet alleen bent.

Om je te tonen dat elk van ons te maken krijgt met gevoelens van woede, schuld, schaamte of angst voor afwijzing of verlating. 

Om je aan te moedigen om deze emoties te doorprikken, te groeien als persoon en te helen wat die groei belemmert.

Vind de inspiratie om positieve verandering in jouw leven te creëren.

Is het niet zo dat we vooral ons hart kunnen luchten bij andere nabestaanden? 

Omdat we ons enkel bij lotgenoten begrepen voelen? 

Is het niet zo dat we weigeren te geloven dat er een nieuwe kans op geluk op ons ligt te wachten tot een nabestaande het bewijs levert?

Graag neem ik je mee op mijn eigen queeste naar geluk, naar mijn immense verlangen om bevrijd in het leven te staan. Zodat ook jij nieuwe mogelijkheden ontdekt om jouw levenspad een nieuwe wending te geven.